Peter Nauwerck vice ordförande i Enens båtägare

Enens hamns historia börjar redan 1932. Under 1932-1933 byggdes hamnen, som då var ett båtvarv. 1937 upprättades ett årligt arrendekontrakt. Hamnen har precis gjort sin första fakturering med Portlux 2016 och sparar mycket tid med sitt nya system, säger Peter Nauwerck. Hamnen har cirka 330 st båtplatser och 300 st vinterplatser. Som ekonomisystem använder man Visma som är integrerat mot Portlux för[…]