juli 27, 2015

Medlem

placeit kopia 5En styrka är att låta medlemmen/kunden ta sitt eget ansvar, dvs att i högre grad än förut låta personen själv utöva sk self-service. Det visar sig att alla moderna IT-kundsystem innehåller en del där kunden själv kan uppdatera sina uppgifter och olika önskemål. Eftersom denna medlemsportal är en integrerad del i Portlux-systemet behövs inget extrajobb för att överföra uppgifter. Många föreningar har idag olika dokument utlagda på sina hemsidor för att få in förändringar på båtplatsnyttjandet. Men det stannar där. Kunden måste ändå skriva ut papperet och skicka in det. Mottagaren måste ändå mata in uppgifterna. Via medlemsportalen slipper du denna process. Du får också informationen kvalitetssäkrad, dvs ansvaret övergår till kunden på att informationen är rätt. Ingen annan behöver bära hundhuvudet för att något har blivit fel.