augusti 4, 2015

Appar

Du kan också från en app mata in uppgifter direkt in i Portlux. Olika uppgifter som måste hämtas när du är ute på språng i hamnen kan du således mata in när du är där och inte behöva vänta tills du kommit in. Vilka platser som är tillfälligt lediga, olika önskemål som dyker upp när du träffar någon. Inventeringar av olika slag, tex elanvändning mm. Du har också på detta sätt alltid systemet till hands och kan snabbt svara på frågor.