juli 10, 2015

Båtplatstilldelning

placeit.pngBåtplatstilldelning är den mest komplexa uppgiften i hamnen. Har man dessutom många köer är det svårt att hålla tungan rätt i munnen. Stora pengar står på spel. Ur ett rättviseperspektiv är det bra att kunna hålla en transparens mot föreningen och visa att tilldelningarna går rätt till.

Systemet hanterar alla olika innehavstyper av båtplatser. Du kan tilldela rena äganderätter såväl som hyresrätter. Låt medlemmen/kunden kunna lämna sina önskemål för förändring och ”spela” sedan utifrån dessa förutsättningar.