juli 27, 2015

Export och import

placeit-3Man kan från Portlux exportera valbar data över till excelformat på ett mycket enkelt sätt.

Vid uppstart av systemet kan man också på ett snabbt och enkelt sätt importera data så att man har ett fungerande system uppe på mycket kort tid. Kontakta oss och testa!