juli 2, 2015

Funktioner

placeitSom kund till Portlux kan du administrera din småbåtshamn med ett enda verktyg, Portlux är effektivt och säkert.

Portlux är en molntjänst och ordet molntjänster kommer från det engelska ordet Cloud Computing som kort och gott innebär tjänstebaserad programvara, infrastruktur, lagring, kapacitet och kompetens. Fokuset flyttas från att köpa till att hyra de komponenter som krävs för att kvalitativ lösa uppgiften vilket medför att totalkostnaden reduceras radikalt.