juli 27, 2015

Gästhamnsplatser med betalning

placeit-3 kopia 2När vi i Portlux-systemet ändå har full koll på alla kunder och båtplatserna är det mycket lätt att få båtägaren att via medlemsportalen att tala om när man avser att vara borta. På så sätt kan man frisätta sin båtplats för tillfällig gästplatsuthyrning i den mån man har detta i hamnen. Portlux kommer till 2019 inkludera detta med en betallösning som på ett lika enkelt som geniallt sett kommer att ge föreningen/företaget direktbetalt.