juli 27, 2015

Hemsida

placeit-2 kopia 4Portlux AB åtar sig att även skapa en hemsidelösning som korresponderar med det övriga Portlux-systemet. Denna läggs på samma servrar som det övriga systemet. Man behöver således inte längre tänka på backuptagning av hemsidan. Hemsidan kan lämpligen byggas i WordPress och man får en egen inloggning så att man kan göra ändringar i den utsträckning man vill. Portlux AB kan givetvis ta ett helhetsansvar om så önskas.