juli 10, 2015

Medlemsportal

placeitÄven om du nu har ett modernt integrerat system till ditt förfogande som du lätt kan registrera uppgifter i, så blir kronan på verket att kunderna själva kan uppdatera sin egna uppgifter, vare sig det är personuppgifter eller önskemål om exempelvis båtplatsbyten.

Trenden är ju idag att man inför sk. self service för att minska sina kostnader eller tidsåtgång. Det kommer dessutom kunden väl tillgodo att ha vetskapen om att dess ändra önskemål snabbt tas om hand.