augusti 4, 2015

Öppet integrationsgränssnitt

placeit-2 kopia 4Portlux använder sig av de lösningar som fungerar bäst. Det betyder att vi kopplar oss mot andra leverantörer som kan erbjuda delar som de är experter på. Har du något som du är väldigt bra på och som skulle komplettera Portlux? Genom att integrera med oss bygger vi den bästa lösningen.

Har du ett eget ekonomisystem  eller parkeringssystem som du vill använda dig av? Då kan vi låta integrera mot det. Allt är möjligt!