februari 20, 2018

QR-märkning av båtar mm

I Portlux kan du för varje objekt skriva ut en unik UV-beständig Tag/Etikett. Förutom objektets unika ID (som QR-kod) kan etiketten även innehålla uppgifter såsom båtmodell, hamnplats eller annan information.

Med märkta båtar öppnar sig möjligheterna till enklare kontroll om att båten ligger på rätt plats och enkel avläsning av annan information som finns om båt och ägare. Detta samtidigt som etiketten är helt avkodad för utomstående.

Om ni märker båtarna med QR-kod så kan man jobba med båtunika arbetsordrar. Ni kan också enkelt vid t ex upptagning eller sjösättning läsa av om det ska utföras några extra beställda arbeten på båten som tas upp eller sjösätts.

I paketet ingår skrivare, installation samt förbrukning.

Bild på etikett: