mars 27, 2016

Referenser


Portlux klarar både stora och små hamnar. Administrera dina båtplatser och andra typer av objekt såsom sjöbodar och vinterplatser. Köhanteringen sköts enkelt med Portlux och resultatet visas på en kartbild över din hamn. Portlux är integrerat med Fortknox och Visma för fakturering och bokföring. Några av våra nöjda kunder och deras hamnar ses nedan:

Några kommentarer från kunder:

"Fantastisk service av Portlux. Systemet är väldigt överskådligt. Allt finns på ett ställe.”
Mikael Pettersson, hamnkapten Öckerö Hamn & Fiskareförening

”Det grafiska gränssnittet är en höjdare Upplägget är så flexibelt, man får det precis som man vill”
Peter Nauwerck, v Ordf Enens Båtägareförening

”Det är bara en knapptryckning att fakturera hela hamnen. Extremt lättjobbat. Kopplingen till Fortnox är klockren.”
Eva-Lena Nicklason, Ekonomi ansv Öckerö Hamn & Fiskareförening

”Vår kravlista var lång och vi upplever att Portlux uppfyller den väl. Systemet är anpassat just för vår verksamhet och underlättar verkligen arbetet nåt enormt. Det hjälper oss att kvalitetssäkra och se till att kunden får rätt plats till rätt pris.”
Malin Lindell, Hamnkapten Lysekils Marina AB

”Det tog bara fem veckor från start av projektet till att vi hade fakturerat och bokfört hela hamnen, och då har vi ändå 1400 båtplatser. Vi har redan sparat pengar!”
Johan Bergkvist, Ordf Karlslunds Marina

"Jag kan inte vara utan den grafiska kartan i fem minuter. Vi har en stor hamn och då är den oersättlig."
"Portlux har ett enkelt användargränssnitt som går fort att lära sig"
Gustaf Hornö, hamnkapten Karlslunds Marina

”Det är jättebra med ett komplett och integrerat system som gör att man har full kontroll på vad som händer i hamnen och där all information finns samlad. Bra att många kan nå samma information. I och med integrationen med Fortnox blir allt rätt från början och bokföringen blir en barnlek.”
Ralph Nordling, kassör Kullaviks hamn

" Portlux gör arbetet med att fördela och fakturera båtplatserna avsevärt enklare."
Jörgen Victorin, Nordrevikens samfällighet