juni 25, 2015

Behörighet

placeit-2 kopia 3Föreningar är ofta skötta av flera personer som har olika dedikerade uppgifter. Genom ett genomtänkt rollsystem kan man dela ut olika rättigheter för var och en att sköta ”sina” uppgifter. Vidare är det en styrka att andra personer kan ta över om någon slutar. En av de största säkerhetsriskerna i hamnen är att någon ”ålderman” är den ende som har kontroll över något specifikt avsnitt. När denne försvinner måste man starta från grunden med ofta ganska stora konsekvenser som följd. Med Portlux säkerställer du att andra kan ta över på ett lätt sätt.