juli 10, 2015

Serverpark

placeit-2 kopia 2Portlux serverpark består av många olika servrar.

Hela arkiteturen är byggd för att vara skalbar och feltolerant. Med skalbar avses att det skall vara enkelt att addera mer datakraft när så behövs. Med feltolerant avses att om en server försvinner ur produktion tar andra servrar över.

Då redundans är en hörnstenarna för serverhallen finns naturligtvis ups, dieselgenerator och automatisk brandsläckningsanordning. Självklart har vi flera fiberanslutningar från skilda internetleverantörer med egen infrastruktur i marken. För att ytterligare minimera eventuell risk för avbrott leds fibern in från olika håll till hallen.

Den el vi använder är miljöcertifierad med Bra Miljöval.

Elen kommer endast från vattenkraft, biobränslen, vindkraft och solenergi som uppfyller Naturskyddsföreningens hårda krav.